JUF - kompetens och erfarenhet för din säkerhetJUF - kompetens och erfarenhet för din säkerhet

JUF Byggnadsställningar AB är ett Borlängebaserat företag med hela Sverige som marknad.
Vår huvudverksamhet är säkra byggnadsställningar, fallskydd och väderskydd.
Vi tillhandahåller ställningar för alla sorters projekt, framför allt inom bygg- och industri, men också för event- och scenkonstruktioner.
Ursprunget till JUF Byggnadsställningar startades i mitten av 1970-talet i välkända Wemas.
Delar av verksamheten inom Wemas såldes sedan på 1980-talet till Jakobssons Svets & Mek i Borlänge, JBS, som bildade dotterbolaget JUF.
Under en period ingick JUF tillsammans med NCC i ett konsortium, och arbetade då under namnet JAS.
När konsortiet så småningom upplöstes återgick bolaget till tidigare omfattning under namnet JUF.
2001 köptes JUF Byggnadsställningar av ByggPartner, och är sedan dess ett helägt dotterbolag.
Under åren har vi medverkat vid en rad spännande projekt, bland annat de stora utbyggnaderna av Stora Enso Kvarnsveden, Södra Station Stockholm, Globen samt flera större uppdrag åt SSAB.