bro

Byggnadsställningar - en säker arbetsmiljöByggnadsställningar - en säker arbetsmiljö

En byggnadsställning är inte bara en ställning mot en byggnad, en bro eller vad det månne vara.
Ställningen ska vara en ändamålsenlig och säker arbetsmiljö oavsett projekt. Det ställer krav på noggrannhet och monteringskunnande, men också på förmågan att tänka utanför ramarna för att – baserad på lång erfarenhet skapa den mest optimala lösningen i varje enskilt fall.
Vi har stora resurser och hög kompetens inom ställningsentreprenader och säkerhet, och har genom åren gjort oss kända för att kunna lösa de mest skiftande behov. 
Av säkerhets- och kvalitetsskäl arbetar vi med en enda leverantör på ställningssidan, marknadsledande Layher. De lever upp till våra höga kvalitets- och säkerhetskrav och bedriver en högklassig produktutveckling sedan 1945.
Layhers produkter har testats och godkänts av bygg- och arbetsmiljömyndigheter världen över, så också i Sverige. Layher är certifierade enligt ISO 9001:2015.


Kontakta oss för offert >>