bro

Hängställning när omständigheterna kräverHängställning när omständigheterna kräver

Förhållandena på platsen påverkar valet av ställningslösning. T ex vid broarbeten är det oftast en enklare och billigare lösning att använda hängställning.
Bilden: Hängställning för reparation av sprickor i fundament, Malung. Uppdragsgivare: PEAB