industri-ssab-fagersta-ind_454

Industriarbeten med minimala driftsstörningarIndustriarbeten med minimala driftsstörningar

Vid såväl om- och tillbyggnader som reparationer vid industriföretag eftersträvar man så liten störning som möjligt för den ordinarie verksamheten. Detta ställer i sin tur speciella krav på oss.
Bilden: ombyggnad vid SSAB, Borlänge. Uppdragsgivare: Fagersta Industrier AB