bro

Broar innebär vatten och trafikBroar innebär vatten och trafik

Brobyggnationer och -reparationer ställer ibland speciella krav då ställning ska byggas i strömmande vatten, eller som hängställning på brons utsida. Vid reparation förekommer ibland trafik både på och under bron samtidigt som arbetet pågår.
Bilden ställning för reparation av kantbalk på bro i Sälen. Uppdragsgivare: BESAB